Chystáte se v roce 2023 na školení EXPERT? Poplatek za účast na školení si můžete předplatit výměnou za body z věrnostního programu.

Počet bodů: 400

Jedná se o odborný seminář zaměřený především na bezpečnost a funkčnost komínů. Tento seminář je pravidelně zařazován do systémů celoživotního vzdělávání členů SKČR a CKČR (5 bodů). V programu semináře se řeší návrh spalinové cesty, požární bezpečnost komínů, nové zkoušky a zatřídění dle EN 1443, varianty přívodu spalovacího vzduchu. Součástí jsou i praktické ukázky v testovacím centru, měření teplot, práce s termokamerou a měření rychlosti proudění.