Stavíte komíny CIKO? Využijte možnost registrace do věrnostního programu Komíny-VÝHODNĚ. Díky nákupu komínového systému CIKO získáváte možnost se zaregistrovat do našeho věrnostního programu a okamžitě získat vstupní odměnu v hodnotě 1000,- Kč. Zakázky zařazené do věrnostního programu mají na paletě se zbožím nalepené pokyny k registraci společně s číslem dodacího listu a bodovou hodnotou zakázky.

Věrnostní program CIKO je určen výhradně pro stavební a montážní firmy s živnostenským oprávněním provádění staveb, kominictví a kamnářství. Po úspěšné registraci dostane firma vstupní odměnu v hodnotě 5 bodů. Zároveň si může registrovaná firma sbírat body do věrnostního programu za jednotlivé odběry a po nasbírání dostatečného počtu bodů si vybrat hodnotné odměny dle katalogu odměn.

  • pro novou registraci do věrnostního programu Komíny výhodně zvolte tlačítko „První registrace“, které Vás nasměruje na registrační formulář
  • pro evidenci další zakázky pak zvolte tlačítko Evidence zakázky

   

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU CIKO 2021

VĚRNOSTNÍ PROGRAM CIKO 2021 je určen pro odborné řemeslné firmy s živnostenským oprávněním provádění staveb, kominictví a kamnářství, které se zabývají montáží komínových systémů CIKO na území ČR. Tento program nemá vliv na dříve domluvené obchodní podmínky.

V rámci akce získává zákazník při koupi zboží příslušný počet „CIKO bodů“ (hodnota zboží v objednávce v cenách bez DPH před odečtením slev, za každých 10 000Kč z celkové hodnoty zboží v objednávce  získává zákazník 1 CIKO bod).

Firma s příslušným živnostenským oprávněním má po nákupu komínového systému CIKO právo se zaregistrovat do věrnostního programu a získat vstupní odměnu (zakázka musí mít přiřazen alespoň 1 bod). Po úspěšné vstupní registraci může do věrnostního programu evidovat další zakázky, za které jí budou připsány další body na bodové konto. Vlastní body nemají fyzickou podobu, ale jsou vedeny na bodovém kontu každého účastníka, který se do věrnostního programu zaregistroval. Akce platí pro odběry realizované v období 1.4.2021 – 30.11.2021. Do bodového konta se dostávají pouze body za zakázky evidované na www.kominy-vyhodne.cz. Ke vstupní registraci i k evidenci každé další zakázky je třeba číslo zakázky umístěné na obalu palety společně s bodovou hodnotou zakázky. Každá zakázka může být registrována pouze na jednu firmu.

Po skončení akce bude každý registrovaný účastník neprodleně informován o stavu svého bodového konta a bude vyzván k výběru odměny z katalogu odměn. Zažádat o čerpání odměn je možné do 31.12.2021. Distribuce odměn bude dle dostupnosti vybraných odměn.

O odměnu lze žádat prostřednictvím formuláře na www.kominy-vyhodne.cz, nebo u obchodních zástupců firmy CIKO s.r.o. osobně. Firma CIKO má právo nevydat odměnu pracovníkovi firmy, u které je evidována pohledávka po splatnosti, nebo v jiném odůvodněném případě.

Vyobrazení odměn v katalogu odměn je pouze ilustrativní, společnost CIKO s.r.o. si vyhrazuje právo měnit dostupnost a technickou specifikaci odměn.

Společnost CIKO s.r.o. si vyhrazuje právo změny pravidel VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU CIKO 2021 i v jeho průběhu.

Stránky www.kominy-vyhodne.cz udržuje a věrnostní program Komíny-VÝHODNĚ organizuje výrobce komínů CIKO s.r.o.